مدیریت و منابع انسانی باور من بر این است ایران با اراده خودمان ساخته می شود. اگـــــــر روحیه و امید داشته باشیم. کوشش من در این وب سایت، ثبت دلنوشته ها، دغدغه های شخصی و مستند کردن ابزارها و روشهایی برای بهبود مدیریت و وضعیت منابع انسانی است. ایمیل:azaminejad@gmail.com همراه:11-16-210-0912 http://hrjournalist.mihanblog.com 2020-01-18T01:03:41+01:00 text/html 2019-11-23T03:59:48+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد همه ما باید امیدواری به آینده را در خود زنده نگه داریم. http://hrjournalist.mihanblog.com/post/559 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/141.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">بسته شدن اینترنت و شبكه های اجتماعی، اتفاق خوشایندی نیست و بسیاری از فرایندهای كاری اكثر مردم را دچار اختلال جدی كرده است و البته یكی از شاخص های توسعه است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">آنچه مسلم است دوران گذار از این وضعیت سپری می شود اما مهم نوع واكنش و رفتار هر یك از ما نسبت به این موضوع و چالش های مشابه آن است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">گمان من این است كه همه ما باید امیدواری به آینده را به شدت خود در حفظ و تقویت كنیم و فرصتهای یادگیری در این شرایط را قویتر كنیم.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">هرچند به عنوان یكی از سخنرانان اصلی همایش های كشوری اینترنت ملی ایفای نقش داشته ام و اینترنت ملی را برای هر كشور - به عنوان یك پشتیبان امنیت اطلاعات و داده- یك نیاز اساسی می دانم، اما بی شك وجود اینترنت ملی&nbsp;منافاتی با اتصال به شبكه جهانی ندارد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">امیدوارم وضعیت به گونه ای پیش رود كه جلوی زیان جدی&nbsp; كسب و كارهای خرد و طیف زیادی از مردم گرفته شده و تصمیم مناسب برای اینترنت گرفته شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">آنچه مسلم است همه ما باید امیدواری به آینده را در خود زنده نگه داریم چرا كه امیدواری معادل زندگی است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">با آرزوی فردایی بهتر</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">سیدمحمداعظمی نژاد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2019-11-19T05:58:30+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد كسب و كار بدون اینترنت! http://hrjournalist.mihanblog.com/post/558 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این روزها به دلایلی كه همه ما می دانیم، اینترنت در كل كشور قطع شده است و راه حل های موجود برای حضور در اینترنت نیز شبیه روزنه بسیار كوچكی درون یك غار است.&nbsp;</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شخصا بسیاری از كسب و كارها را می شناسم كه حیات آنها به طور كامل به اینترنت وابسته است و طی چند روز گذشته و به دلیل قطعی اینترنت، این كسب و كارها كاملا متوقف شده اند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اینكه قطعی اینترنت دلایلی برای خود دارد كه در آن شكی نیست. اما آنچه مهم است وضعیت مبهم آینده اینترنت در كشور است، بدون داشتن بستر پایداری در اینرنت نمی توان هیچگونه برنامه ریزی و پیش بینی از آینده در كسب و كار داشت.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">باید دید هزینه و فایده این تصمیم چقدر است چرا كه بخش زیادی از مردم كشور به دلیل همین تصمیم دچار ضرر و زیان های جدی شده اند كه قطعا به دلیل زمانی كه طی شده است قابل جبران نیست.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div> text/html 2019-10-30T02:47:25+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد برای تغییر موفق، كوچینگ قطعا كمك كننده است. http://hrjournalist.mihanblog.com/post/555 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://justpublishingadvice.com/wp-content/uploads/2017/07/Change-Is-The-Only-Constant-1-400x187.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نگارش: سیدمحمداعظمی نژاد</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3">عضو فدراسیون جهانی كوچینگ&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مدرس ، مشاورو&nbsp; كوچ رهبری سازمانی</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font style="" face="Mihan-Yekan" size="3">وجود یك چیز در فاصله تولد و مرگ قطعی است و آن تغییر است. این موضوع در سطح فردی و سازمانی مصداق دارد. هر سازمان و یا هر كسب و كاری با تغییر به رشد و توسعه بازار و ساختار، رهبری، اهداف و موفقیت ها دستیابی پیدا می كند و البته با تغییر ممكن است به افول یا ورشكستی، نیاز به ادغام و نابودی برسد.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بدون شك تغییر جنبه ای مثبت و كاربردی در تمامی فعالیت های روزانه فردی و سازمانی ما است و می توانیم با اتخاذ تصمیمات مناسب به خوبی آن را مدیریت می كنیم. با این وجود تجربه نشان می دهد واژه «مدیریت تغییر» ترس و دلهره قابل توجهی در دل مدیران ایجاد می كند و آنها را دچار ابهامات درونی می كند. در نتیجه این وضعیت چه اتفاقی رخ می دهد؟ افراد از برنامه ریزی برای تغییر خودداری می كنند، به موارد مهمی كه در فرایند تغییر برای آن نیاز به آمادگی دارند بی توجهی می كنند و آن را نادیده می گیرند و در نهایت با یك تجربه شكست در تغییر مواجه خواهیم شد. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">وقتی شما درگیر فرایند تغییر هستید، اخذ نظرات و دیدگاه های افراد در مورد مسایل سیستماتیك و یا ابهامات فردی یك چالش بزرگ است. این جایی است كه كوچینگ می تواند به شما كمك كند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">چه عواملی از پیشرفت و تغییر سازمانی مؤثر حمایت می کنند؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">تحقیقات انجام شده توسط فدراسیون جهانی كوچینگ (</span><span dir="LTR" style="">ICF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در سال 2018 در خصوص مدیریت تغییر و نقش كوچینگ متمرکز شده است. در این مطالعه 432 شرکت کننده از جمله متخصصان </span><span dir="LTR" style="">HR </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR" style="">L&amp;D</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">و </span><span dir="LTR" style="">TM</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، كوچ های حرفه ای و مدیران مشاركت كردند و به آن پاسخ دادند. این تحقیق نشان داد:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">سازمان های دارای عملکرد بالا، &nbsp;اعتماد به نفس بیشتری نسبت به قابلیت های تغییر کارمندان خود دارند<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">&nbsp;كوچینگ (كوچینگ فردی و كوچینگ گروهی &nbsp;با یك كوچ حرفه ای) به عنوان مفیدترین اقدام در دستیابی به اهداف فعالیتهای مدیریت تغییر ارزیابی می شوند ، اگرچه دیگر اقدامات دیگری چون آموزش مستقیم یا صرف وقت و انرژی با تیم رهبری سازمان است. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">پرتكرارترین دلایل استفاده از كوچینگ برای مدیریت تغییر ، توجه و تمركز به سبك رهبری است. غلبه بر مقاومت؛ مقاومت در برابر تغییر و آمادگی سازمان برای تغییر؛ یافتن فرایندها و ابزارها.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">&nbsp;بین استفاده از كوچینگ &nbsp;برای هدایت فرهنگ چابک و افزایش اعتماد به نفس در توانایی های کارکنان در برنامه ریزی و اجرای تغییر ، ارتباط معناداری وجود دارد.</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">ویژگی های اصلی مدیریت موفقیت آمیز در تغییر<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">برای تحقیق ، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا به مثالهای واقعی تغییر در کار و خصوصیات مدیریت تغییر موفق و ناموفق فکر کنند. آنها گزارش دادند كه ویژگی های مهم مدیریت تغییر موفق ، ارتباطات ، مشاركت ، برنامه ریزی و رهبری است ... و جالب اینكه ویژگی های مدیریت تغییر ناموفق بازهم ارتباطات ، رهبری و برنامه ریزی بود. این نشان می دهد این عوامل برای پیروزی یا شكست در تغییر كاملا حیاتی هستند. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">محدوده و موضوعاتی كه كوچ های حرفه ای در فرایند كوچینگ خود با رهبران برای فرایند تغییر مورد توجه قرار ی دهند در کنار توانایی آنها برای ایجاد مشاركت &nbsp;و انگیزه در دیگران ، برنامه ریزی مناسب &nbsp;و برقراری ارتباط موثر می باشد.</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">نکاتی درباره جذب مؤثرتر كوچ های حرفه ای<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">افرادی را به عنوان كوچ در فرایند تغییر انتخاب کنید که اعضای معتبر یک انجمن حرفه ای باشند. حرفه كوچینگ توسط نهادهای حرفه ای خود تنظیم می شود که بزرگترین آن فدراسیون بین المللی مربیان (</span><span dir="LTR" style="">ICF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) با نزدیک به 36000 عضو در سطح جهان است ، که حدود 28000 نفر از آنها اعتبار دارند. برای دستیابی به هر گونه اعتبار </span><span dir="LTR" style="">ICF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، که معمولاً با مقدمات </span><span dir="LTR" style="">ACC </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR" style="">PCC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">یا </span><span dir="LTR" style="">MCC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (با تجربه ترین / بسیار ماهرترین سطح) مشخص شده است ، ارزیابی كوچ های فعال در برابر سطح صلاحیت درجه بندی شده وجود دارد. كوچ های </span><span dir="LTR" style="">ICF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">مانند اعضای دیگر انجمن های حرفه ای ،به &nbsp;ضوابط اخلاقی دقیقی تعهد دارند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">سطح تجربه حرفه ای كوچ را ارزیابی کنید. تعداد زیادی از افرادی كه به عنوان كوچ فعالیت می كنند، قبل از اینکه كوچ حرفه ای شوند ، تجربه حرفه ای &nbsp;قابل ملاحظه و كاربردی دارند. اینكه كوچ حرفه ای كه قرار است در خدمت شما باشید با مفاهیم توسعه رهبری، مدیریت تغییر، مدیری پروژه آشنایی كامل داشته و تجربه كار مستقیم با مدیران ارشد داشته باشد به خروجی كه از جلسات كوچینگ خواهید گرفت كمك مستقیم خواهد كرد. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">برای انتخاب كوچ حرفه ای به اندازه بازی شطرنج دقت در مهره چینی و انتخاب داشته باشید. كوچ حرفه ای باتجربه ای که هم بتواند مدیر عامل شما را به چالش بکشد و هم از آن حمایت کند ، ممکن است بهترین فرد برای كوچینگ تیمی و جنبه ای از توسعه افراد سازمان باشد. برای آن نیاز ، شخصی را انتخاب کنید که در كوچینگ تیمی آمادگی و تجربه کامل داشته باشد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">برای عقد قرارداد كوچینگ وقت و انرژی موثر صرف كنید. باید از خود بپرسید دقیقا از فرایند كوچینگ چه خروجی ها و نتایجی می خواهید؟ تقسیم وظایف و مسئولیت ها در فرایند كوچینگ چیست؟ تأثیركوچینگ را در روند تغییر چگونه ارزیابی می کنید؟ سطح تعهد تیم شما به موضوع كوچینگ چقدر است؟ اختصاص زمان برای طراحی قرارداد مناسب كوچینگ می تواند به شفافیت مشاركت و نتایج موفقیت آمیز کمک کند.</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><span lang="FA" style="">این نوشتار تجربه ،</span></b><b><span dir="LTR" style="">Sarah Gornall</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، رئیس چپتر انگلستان </span></b><b><span dir="LTR" style="">ICF</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> است كه با اندكی تغییرات با شما اشتراك گذاشته شد. <o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font style="" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> text/html 2019-10-15T06:05:05+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد اعتماد مراجعین سرمایه بزرگی است http://hrjournalist.mihanblog.com/post/554 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMiKRr3lLn1O-2NxwWQQuL1ygPOAbXwfaGd6nZrfOrnnHHx57V" alt=""></div> حدود ساعت 9 شب در بازگشت از یكی از جلسات مشاوره كاری، برای برگشت به منزل سوار تاكسی شدم. چند متر جلوتر خانمی كه مشغول صحبت با موبایل بود سوار تاكسی یود. به طور كلی فضای تاكسی فضای عمومی است كه امنیت صوتی و شخصی ندارد و افرادی كه داخل تاكسی نشسته اند ناخواسته مجبور به شنیدن مكالمات افراد می شنوند.&nbsp;<div>اما محتوای گفتگوی این خانم جوان تامل برانگیز بود. ظاهرا این خانم وكیل بود و آنسوی خط وكیل باتجربه دیگری بود كه این خانم وكیل بابت پرونده ای كه داشت از او مشاوره می گرفت. در طول زمان مكالمه، به طور مداوم خانم وكیل به اعتماد قطعی كه موكلش به او داشت تاكید می كرد و به طوریكه اظهار داشت موكل این پرونده به دلیل سطح اعتماد زیادی دارد بدون اجازه او حتی آب نمی خورد.</div><div>بدیهی است قضاوت و اظهار نظر درباره این مكالمه چند دقیقه كاملا ناصحیح است. اما آنچه مرا به تامل دراین باره برد؛ این است كه موكل و مراجع این وكیل اختیار و آینده خود را به كسی واگذار كرده است خود در ابهام كامل است.&nbsp;</div><div>یك از اصول جدانشدنی از حرفه ای گری رعایت اصول اخلاقی و احترام به اعتماد مراجع و مشتری است.&nbsp;</div> text/html 2019-10-14T05:01:45+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت كوتاهی به مناسبت روز جهانی استاندارد http://hrjournalist.mihanblog.com/post/553 <p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/10/953712801-talab-org.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">شاید مرور و یادآوری تعریف و معنی واژه استاندارد برای همه كمك كننده باشد:&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">از دید اجتماعی آنچه بر پایه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/قرارداد" title="قرارداد" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قرارداد</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/سنت" title="سنت" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سنت</a>، یا&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/قانون" title="قانون" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قانون</a>، نمونه‌ای برای سرمشق به کار می‌رود و اجرای آن مورد پذیرش همه می‌شود&nbsp;<b>استاندارد</b>&nbsp;گفته می‌شود.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">از دید فنی، وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را&nbsp;<b>استاندارد</b>&nbsp;می‌گویند. استانداردها دارای چهار محور کاملاً مجزا، یعنی «ماهیت محصولات»، «امور مدیریتی»، «ارزیابی و انطباق‌ها» و «مسئولیت‌های اجتماعی» هستند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">همچنین داشتن نظم و معیار و تعیین اندازه و مهم‌تر از آن رعایت حدود و اندازه‌ها برای حفظ&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/کیفیت_زندگی" title="کیفیت زندگی" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کیفیت زندگی</a>&nbsp;اجتماعی و حتی زندگی شخصی بسیار ضروری و مفید است. در امور اجتماعی و اقتصادی و بویژه امور صنعتی به این اندازه استاندارد می‌گویند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">به نظر می رسد چالش قابل تامل در موضوع استاندارد تفاوت و تمایز آن براساس فرهنگ، بلوغ و آمادگی یك خانواده، یك سازمان، یك شهر و یا كشور است.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">فرض كنید در یك خانواده كوچك چهارنفره استاندارد راستگویی، احترام، متانت، انضباط، خوشرویی، صبوری و سازگاری باشد، و در خانواده ای دیگر ردپایی از این استانداردها وجود داشته نباشد، فكر می كنید عملكرد و خرده رفتارهای این دو خانواده چقدر شبیه هم خواهد شد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">اگر از سطح خانواده فراتر برویم، حتی استاندارد زندگی محلات مختلف شهری نیز كاملا متمایز است، این موضوع از نوع پوشش، رفتار، شكل تعاملات افراد كاملا مشهود است. احتمالا خرده رفتارهای افراد در محله شوش تهران با محله آجودانیه اندكی تفاوت دارد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">این تفاوت استاندارد از شهر به شهر و از آن كلان تر از یك كشور به كشوری دیگری نیز احتمالا وجود دارد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">برای مثال، تجربه رفتار یك تاكسی در شهری مثل تهران یا مشهد در شهری مثل جزیره كیش كاملا متمایز است، رانندگان جزیره كیش در اغلب موارد افرادی كاملا خونسرد و آرام برعكس دیگر شهرها هستند. . این تمایز نیز احتمالا نشان از تفاوت استاندارد در این دو شهر دارد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">اما سوال مهم این است كه چگونه می توان استانداردهای یك خانواده، محله، شهر یا كشور را رشد و ارتقاء داد؟ اگر از اعضای یك خانواده یا ساكنین یك محله، شهر یا كشور خواسته شود لطفا سالم زندگی كنید، اخلاق مدار باشید، خوشبخت زندگی كنید و ... فكر می كنید چه تغییری در زندگی آنها و استاندارد آن رخ می دهد؟ حدس شما درست است! تقریبا هیچ چیز.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">شاید یكی از بهترین روش ها برای ارتقای استانداردها از خانواده، سازمان تا جامعه اجرای خرده اقدامات عملی كوچك، واقعی و در دسترسی باشد كه همه ما به آسانی قادر به انجام آن هستیم.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">باید همه ما به این موضوع عمیقا فكر كنیم كه استاندارد زندگی شخصی، زندگی كاری، تعاملات فردی و اجتماعی و ... در چه سطحی قرار دارد و برای رشد و ارتقای روزانه آن دست به اقدام عملی بزنیم و تجربیات موفق خود را با دیگران به اشتراك بگذاریم.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">نام گذاری روزهای سال مثل روز جهانی استاندارد، كاری نمادین است، اما روزهای زندگی ما روزهای نمادینی نیست، روزهای واقعی از عمر ما است كه باید برای بهبود و رشد و توسعه آن در سطح فردی و اجتماعی برنامه و اقدام داشته باشیم.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">سیدمحمداعظمی نژاد</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">تهران-مهرماه 1398</p> text/html 2019-08-24T02:17:13+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد كوچینگ، راز مگوی بهترین شركت های FORTUNE 500 http://hrjournalist.mihanblog.com/post/552 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.licdn.com/dms/image/C4E12AQFsalMsUI-ZZg/article-cover_image-shrink_423_752/0?e=1571875200&amp;v=beta&amp;t=BbRex2HAVRJRtsjsSItCzKj4dZI420bn4kCcPjlSLH0" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مجله بیزنس ژورنال می نویسد: "سالهاست که مدیرعامل برخی از موفق ترین و بزرگترین شرکتها به موضوع كوچینگ اعتماد کرده اند. هنری مک کینل ، مدیر عامل شرکت Pfizer ، مگ ویتمن ، مدیرعامل eBay و دیوید پتروک ، مدیرعامل&nbsp; شركت چارلز شواب و همكاران ، فقط معدودی كسانی كه هنوز به هستند. که به "مشاوران قابل اعتماد"،&nbsp; اعتماد می کنند.</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">آیا می دانید بین 25 تا 40 درصد شرکت های Fortune 500 از كوچینگ استفاده می کنند؟ این رقم به نظر قابل توجه و عجیب است- نه به این دلیل که چرا شرکت های موفق در مربیگری سرمایه گذاری می کنند - بلکه به این دلیل که این یکی از رازهای مگو و اسرار آنها است.</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جالب است بدانید كه مدیران ارشد این شركتها میزان بازگشت سرمایه ای كه برای جلسات كوچینگ هزینه می كنند،به طور متوسط بازگشت بیش از 100000 دلار را توصیف کردند ، یعنی حدود شش برابر هزینه مربیگری برای آنها. این معادل هزینه شش پرواز بیزنس كلاس است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اما چرا رهبران بزرگ روی چیزی سرمایه گذاری می كنند كه هنوز بسیاری در آن ابهام دارند؟&nbsp; شاید به این دلیل که "این رهبران به خوبی می دانند كوچینگ،&nbsp; قدرتمندترین ابزار برای ایجاد تغییرات شخصی پایدار است".</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">بنابراین چه چیزی مربیگری را ویژه می کند؟</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">دستاوردهای كوچینگ برای رهبران و مدیران كلیدی این شركتها، افرایش قابل تامل مهارت های رهبری، تحقق اهداف و رسیدن حداكثر عملكرد، خودآگاهی و در نتیجه رشد سود و سهم بازار است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اگر هنوز به نقش قدرتمند كوچینگ تردید دارید، بد نیست بدانید كه تقاضای استفاده از خدمات كوچینك هر سال دو برابر می شود و به طور تخمینی رهبران و مدیران ارشد شركت های فورچون500، بیش از 2 میلیارد دلار برای استفاده از خدمات كوچینگ هزینه كرده اند.</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="direction: rtl;">#رهبری</div><div style="direction: rtl;">#رهبری_موثر&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#چشم_انداز&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#شایستگی&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#مهارت&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#مربیگری&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#کوچینگ</div><div style="direction: rtl;">#مدیریتتغییرسازمانی</div><div style="direction: rtl;">#حامی</div><div style="direction: rtl;">#سیدمحمداعظمی_نژاد&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#azaminejad&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#leadership&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#leadershipchange&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#leadershipcoaching&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#competecny&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#coaching&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#change_managent&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#change_managent_practionior&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#sponsership</div><div style="direction: rtl;">#coach_practionior</div></font></div></div> text/html 2019-07-15T15:08:14+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد رهبران خوب، نصیحت نمی کنند- آنها کوچینگ می کنند! http://hrjournalist.mihanblog.com/post/548 <font face="Mihan-Koodak" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://assets.weforum.org/article/image/large_3buOtWUhinQ9Og3JjAx2aIJ-ZRR6iQnc57l_hwbGUd8.jpg" alt=""> </font><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣رهبران خوب مشاوره نمی دهند- آنها یك مربی (coach) هستند.&nbsp;</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">برگرفته از سایت رسمی مجمع جهانی اقتصاد ⁣weforum.org</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">تمام مدیران می خواهند کارکنان خود را رشد دهند، اما حفظ تعادل بین هدایت و مجبور کردن افراد به رشد می تواندبسیار دشوار باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">در حالی که برخی از مدیران ممکن است فکر کنند بهترین راه برای رهبری، این است که به طور مداوم کارکنان خود را توصیه و نصحیت کنند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که برای کارکنان،&nbsp;&nbsp;کوچینگ و یا کمک به کارکنان حداکثر رساندن پتانسیل عملکرد خود، سبک رهبری موثرتری است. متاسفانه، درصد مدیرانی که از مربیگری به عنوان یک استراتژی رهبری استفاده می کنند اندک است. یک مطالعه اخیر منتشر شده در مدرسه کسب و کار هاروارد نشان می دهد که اکثریت مدیران به جای ایفای نقش کوچ، به عنوان مشاورعمل می کنند. به عبارت دیگر، آنها تیم ها را با میکروکنترل و توصیه های خود هدایت می کنند و نه با کمک به آنها برای یادگیری راه حل های خودشان.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">اگر چه ممکن است مدیران، مشاوران دائمی خوبی باشند، اما بهترین مدیران کسانی هستند که به کارکنان خود کمک می کنند تا اهداف قابل اجرا را ارائه دهند، به کارکنان خود بازخورد سازنده را ارائه می دهند و با دلسوزی آنها را به تمرین تشویق می کنند. در اینجا سه اقدام جزئی ساده (کوچک، با پشتوانه علمی، کوچک برای تغییر رفتار)، جهت کمک به پیشگیری از مشکلات مدیریتی و تبدیل شدن به یک رهبر بهتر و موثرتر ارائه می شود.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">اول-هر یک از جلسات خود را با شفافسازی دقیق هدف جلسه شروع کنید.</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">هیچ چیز بدتر از پایان دادن به جلسه ای با احساس اینکه دست خالی از آن بیرون آمده اید، نیست. یک راه آسان برای حل این مساله،این است که هر جلسه را با شروع یک هدف عملی برای تیم خود شروع کنید و به کارکنان خود اجازه دهید تا همگی برای یک هدف مشترک کار کنند. مدیران با شفافیت و وضوح هدف جلسه، می توانند حس اتحاد تیم را در جهت دستیابی به هدف مشترک تقویت کنند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">دوم-قبل از به سراغ آیتم بعدی هر موضوع، برای گرفتن بازخورد و بازتایید از افراد، مکث و تامل کنید.</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">در نظر گرفتن دیدگاه و نظرات کارکنان به اندازه درک و تامل شما نسبت به یک موضوع، گام مهمی در فرایند ارائه بازخورد است. اگر احساس اضطراب یا تشویش در پایان یك جلسه كاری با كاركنان به شما دست دهد، احتمالا نیاز بیشتری برای شنیدن دیدگاه های كاركنان و ارائه بازخورد بی واسطه و دلسوزانه به آنها دارید.در اولین جلسه بعدی خود، قبل از ارائه هر گونه بازخورد، اندكی كث و توقف داشته باشیدو وضعیت احساس رضایت كاركنان را به طور مورد بررسی قرار دهید. به عنوان یک رهبر، این&nbsp;&nbsp;بهترین فرصت برای شماست تا کارکنان خود را در مسیر درست قرار دهید و به آنها اجازه دهید مناسب ترین مسیرهای خود را برای موفقیت پیدا کنند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">سوم-هر زمانی که بازخورد سازنده ای دارید، آن را با دلسوزی و از صمیم قلب به اشتراک بگذارید.</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">مهمتر از همه، به یاد داشته باشید، بهتر است همیشه تمرین رفتاری یكپارچه و دلسوزانه از خود نشان دهید، چرا كه این موضوع کلید موفقیت یک رهبر موثر و تقویت روابط سالم و قدرتمند میان کارکنان و مدیران است. حفظ روحیه همدلی و مهربانی و توانمند سازی کارکنان با اجازه دادن به آنها برای صحبت کردن، ارائه بازخورد، طرح اختلاف نظر و حتی مسائل سطحی در لحظه، به تیم اجازه می دهد تا یک فرهنگ سازمانی سالمتر و اعتماد به شما را</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">به عنوان رهبر سازمانی تقویت کند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">حتی هنگامی كه كاركنان انتقادی می كنند، همیشه سعی كنید که شنوده ای فعال، مهربان و درک كننده باشید. این رفتار شما به کارمندان اجازه می دهد که بدانند که شما تلاش نمی کنید آنها را کنار بگذارید، بلکه آنها بازخوردی که برای رشد به آن نیاز دارند، می دهید. بازخورد مستقیم، مناسب و به موقع موجب تصحیح عملكرد افراد و تشویق آنها به انجام شكل انجام كاری است كه به آنها محول شده است.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣#رهبری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#رهبری_موثر&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#شایستگی&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#مهارت&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#مربیگری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#کوچینگ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#سیدمحمداعظمی_نژاد</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><img alt=" text/html 2019-07-08T23:24:32+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد وبینار آموزشی http://hrjournalist.mihanblog.com/post/547 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.licdn.com/dms/image/C5622AQFFTocuwcHC7A/feedshare-shrink_8192/0?e=1565827200&amp;v=beta&amp;t=JLKDu6elA7xHWkvnqDnFRAMwocMa-syoJ0fEonBAmKo" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><span style="background-color: initial; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); text-align: start; white-space: pre-wrap; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">ا⁣ین روزها همه از كوچینگ صحبت می كنند! </font></span></div><span id="ember2508" class="ember-view" style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); text-align: start; white-space: pre-wrap; line-height: inherit !important;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: initial;">كوچینگ رشد فردی، كوچ كسب و كار و خلاصه بازار كوچینگ حساب داغ شده است. خیلی از كسانی كه قبلا موضوعی برای ارائه داشتند با اضافه كردن واژه كوچینگ</span></div><span style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"><div style="text-align: right;"><span style="background-color: initial;">بازار گرمی می كنند. </span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: initial;">اما چرا اینقدر موضوع كوچینگ جذاب است. </span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: initial;">در این وبینار آخرین نتایج پژوهش انجام شده توسط فدراسیون جهانی كوچینگ ICF را با هم مرور می كنیم و خواهیم فهمید چرا تا این اندازه كوچینگ جذاب است! </span></div><div style="text-align: right;"><span style="background-color: initial;">درآمد حاصل از این وبینار با افتخار به ستاد دیه استان تهران جهت كمك به زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد تقدیم می شود. </span></div> لینك ثبت نام: <div style="text-align: right;"><span id="ember2508" class="ember-view" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: inherit !important;"><span style="box-sizing: inherit; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">⁣</span></span><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="http://esmn.ir/wb628" id="ember2512" class="feed-shared-text-view__hyperlink ember-view" dideo-checked="true" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: inherit; padding: 0px; text-decoration-line: none; margin: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 600; border: 0px; color: rgb(102, 94, 208); touch-action: manipulation; line-height: inherit !important;">http://esmn.ir/wb628</a></div></span></font></span></div> text/html 2019-04-06T05:33:59+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد ⁠⁣⁣اقتصاد80 تریلیون دلاری دنیا در یك نمودار و سهم ایران از آن http://hrjournalist.mihanblog.com/post/544 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/gdp1.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="direction: rtl;"><span id="ember2323" class="ember-view" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); text-align: start; white-space: pre-wrap; line-height: inherit !important;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"> مطابق با ⁣آخرین برآورد بانک جهانی، GDP جهانی در حدود 80 تریلیون دلار تخمین زده شده و طی گزارشی منتشر شده است و سایت </span></span><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="http://howmuch.net/" id="ember2327" class="feed-shared-text-view__hyperlink ember-view" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; padding: 0px; text-decoration-line: none; margin: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: 600; border: 0px; color: rgb(102, 94, 208); touch-action: manipulation; text-align: start; white-space: pre-wrap; line-height: inherit !important;">HowMuch.net</a><span id="ember2331" class="ember-view" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); text-align: start; white-space: pre-wrap; line-height: inherit !important;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"> این اطلاعات را به در یك نمودار به نمایش گذاشته است. اما نكته قابل توجه در این گزارش و نمودار خلاصه شده آن: 1. جایگاه كشور </span><a data-control-name="update_hashtag" target="_self" href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" id="ember2334" class="hashtag-link ember-view" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; padding: 0px; text-decoration-line: none; margin: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px transparent; font-weight: 600; border: 0px; color: rgb(102, 94, 208); touch-action: manipulation; line-height: inherit !important;"><span dir="rtl" id="ember2335" class="hashtag-a11y ember-view" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"><span class="visually-hidden" style="box-sizing: inherit; margin: -1px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; display: block; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; white-space: nowrap; width: 1px; user-select: none; line-height: inherit !important;">hashtag</span><span aria-hidden="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">#</span><span class="hashtag-a11y__name" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">ایران</span></span></a><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"> از GDP جهانی رتبه 26 ام دنیا با سهم 0.44 تریلیون دلار و حدود 0.55% از كل GDP دنیا است كه سهم عمده به صادرات نفت و مواد معدنی اختصاص دارد.نكته مهم تر اینكه پیش بینی موسسه اكونومیست از GDP كشور ایران برای سال 2019 منفی شدن به میزان -3.7% است. 2. جایگاه كشور </span><a data-control-name="update_hashtag" target="_self" href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23%D8%AA%D8%B1%D9%83%DB%8C%D9%87" id="ember2338" class="hashtag-link ember-view" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; padding: 0px; text-decoration-line: none; margin: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px transparent; font-weight: 600; border: 0px; color: rgb(102, 94, 208); touch-action: manipulation; line-height: inherit !important;"><span dir="rtl" id="ember2339" class="hashtag-a11y ember-view" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"><span class="visually-hidden" style="box-sizing: inherit; margin: -1px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; display: block; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; white-space: nowrap; width: 1px; user-select: none; line-height: inherit !important;">hashtag</span><span aria-hidden="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">#</span><span class="hashtag-a11y__name" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">تركیه</span></span></a><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"> از⁣GDP جهانی رتبه 17 ام دنیا با سهم 0.85 ⁣ تریلیون دلار و حدود 1.07% از كل GDP دنیا است كه بخش زیادی از آن به حوزه تولید محصولات كشاورزی، گردشگری و خدمات بانكی و مالی اختصاص دارد. 3. جایگاه كشور كوچك </span><a data-control-name="update_hashtag" target="_self" href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%8C" id="ember2342" class="hashtag-link ember-view" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; padding: 0px; text-decoration-line: none; margin: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px transparent; font-weight: 600; border: 0px; color: rgb(102, 94, 208); touch-action: manipulation; line-height: inherit !important;"><span dir="rtl" id="ember2343" class="hashtag-a11y ember-view" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"><span class="visually-hidden" style="box-sizing: inherit; margin: -1px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; display: block; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; white-space: nowrap; width: 1px; user-select: none; line-height: inherit !important;">hashtag</span><span aria-hidden="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">#</span><span class="hashtag-a11y__name" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">امارات_متحده_عربی،</span></span></a><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"> رتبه 29 ام با سهم 0.38 ⁣ تریلیون دلار و حدود0.48% از كل GDP دنیا است كه سهم عمده آن صادرات نفت، طلا و جواهر است. برای كسب اطلاع بیشتر می توانید به لینك های زیر مراجعه كنید: ⁣گزارش برآورد بانك جهانی : ⁣⁣</span></span><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://lnkd.in/gFKbZ-s" id="ember2347" class="feed-shared-text-view__hyperlink ember-view" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; padding: 0px; text-decoration-line: none; margin: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: 600; border: 0px; color: rgb(102, 94, 208); touch-action: manipulation; text-align: start; white-space: pre-wrap; line-height: inherit !important;">https://lnkd.in/gFKbZ-s</a><span id="ember2351" class="ember-view" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); text-align: start; white-space: pre-wrap; line-height: inherit !important;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"> ⁣گزارش پیش بینی اكونومیست از GDP در سال 2019: ⁣⁣</span></span><a rel="noopener noreferrer" target="_blank" href="https://lnkd.in/gNkDCMz" id="ember2355" class="feed-shared-text-view__hyperlink ember-view" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; padding: 0px; text-decoration-line: none; margin: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: 600; border: 0px; color: rgb(102, 94, 208); touch-action: manipulation; text-align: start; white-space: pre-wrap; line-height: inherit !important;">https://lnkd.in/gNkDCMz</a><span id="ember2359" class="ember-view" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); text-align: start; white-space: pre-wrap; line-height: inherit !important;"><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"> </span><a data-control-name="update_hashtag" target="_self" href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF" id="ember2362" class="hashtag-link ember-view" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; padding: 0px; text-decoration-line: none; margin: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px transparent; font-weight: 600; border: 0px; color: rgb(102, 94, 208); touch-action: manipulation; line-height: inherit !important;"><span dir="rtl" id="ember2363" class="hashtag-a11y ember-view" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;"><span class="visually-hidden" style="box-sizing: inherit; margin: -1px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; display: block; clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; white-space: nowrap; width: 1px; user-select: none; line-height: inherit !important;">hashtag</span><span aria-hidden="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">#</span><span class="hashtag-a11y__name" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; line-height: inherit !important;">سیدمحمداعظمی_نژاد</span></span></a></span></font></div> text/html 2019-03-06T09:55:30+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد گزارشی تامل برانگیز از یورونیوز: ⁣دوبی مقصد تازه همایش‌های تجاری http://hrjournalist.mihanblog.com/post/540 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiV7cXezu3gAhVFn-AKHfzbCfIQjRx6BAgBEAU&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.zawya.com%2Fmena%2Fen%2Fcompanies%2Fstory%2FRecordbreaking_57th_ICCA_Congress_stimulates_international_meetings_industry_in_Dubai-ZAWYA20181111120437%2F&amp;psig=AOvVaw1UEKu8nXNwtlAKjlmKWLGz&amp;ust=1551965094814120" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images.zawya.com/pr/images/2018/57tai_2018_11_11.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" style="direction: rtl;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;"><font color="#555555" style="" size="3"><br></font></div><font size="3"><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">⁣دوبی که محصولات و تولیدات غرب و شرق را در خود جمع کرده حالا به مکانی برای تجارت بین‌الملل تبدیل شده است. شهری که میزبان همایش‌ها و نشست‌های تجاری است و صاحبان صنایع را از گوشه و کنار جهان گرد هم می‌آورد.</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">حماد بوعمیم، رئیس اتاق بازرگانی دوبی می‌گوید:‌ «دوبی همیشه در ترویج بازرگانی پیشرو بوده،‌ اگر به شهرهای مطرح دنیا در این زمینه نگاه کنید می‌بینید بین نیویورک، پاریس،‌ لندن و از سوی دیگر سنگاپور و هنگ‌کنگ خلائی هست که حالا دوبی دارد آن را پُر می‌کند. دوبی در یک منطقه جذاب جهان از نظر اقتصادی موقعیت استراتژیکی دارد و مقامات کشور هم به اشتیاق بسیاری دارند تا پویایی اقتصادی اینجا را تقویت کرده به رشد آن کمک کنند.»</div></span></font><div style="text-align: justify;"><font color="#555555" size="3"><br></font></div><font size="3"><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">⁣در برنامه‌هایی از نشست جهانی حکام گرفته تا نشست درباره فروش که در هتل آتلانتیس برگزار می‌شود متفکران اقتصادی اینجا دور هم جمع می‌شوند تا از مرزهای موجود با گفتگو و رای‌زنی عبور کنند و به افق‌های تازه برسند.</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی پشتوانه اقتصاد دوبی بوده و ۹۵ درصد موسسات امارات عربی متحده را تشکیل می‌دهند اما شرکت‌های بزرگ و مطرح دنیا نیز در حال سرمایه‌گذاری در این کشور اند.</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">جو ناهاس، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت «تیفانی اند کو» می‌گوید: «بازار اینجا در حال رشد است و این بیشتر به مردم اینجا مربوط است تا جغرافیا. اهالی این بخش خاورمیانه زیاد سفر می‌کنند و اکثرا در دوبی مستقر هستند. پس مهم بود که بتوانیم از نزدیک با آنها ارتباط داشته باشیم. به این شکل وقتی به آمریکا و اروپا می‌روند بِرَند ما را به یاد خواهند داشت.»</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">دان مارتین، مدیر خودروسازی آستون مارتین هم می‌گوید: «امارات بزرگترین بازار ما در خاورمیانه است. باید حضور پر رنگ و استراتژی بازاریابیِ پویایی در این منطقه داشته باشیم. نتیجه این رویکرد را در طراحی آستون مارتینِ «رَپید» می‌بینید. دوبی پایتخت تجاری، مالی و رسانه‌ای این بخش دنیاست. آستون مارتین باید اینجا حضور داشته باشد.»</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">با نزدیک شدن برکسیت تجارت با بریتانیا هم در کانون توجه است. سیمون کراس‌لند، عضو هیأت تجارت بین‌الملل بریتانیا می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های بریتانیایی مایل‌اند صادراتشان به خاورمیانه و دوبی افزایش دهند به ویژه اگر احساس کنند بازار اروپا دیگر چندان برایشان جذاب نیست. کار ما پشتیبانی از صادرکنندگان بریتانیایی در تمامی این بازارها است.»</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">دوبی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری و گردشگری در میان پنج شهر برتر جهان قرار دارد و با ترویج رشد پایدار اقتصادی مقصد مناسبی برای سفرهای تجاری است.</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">سیم سیکوت، مشاور تجاری دولت استونی می‌گوید: «ما از استونی با هیأتی بازرگانی به اینجا آمده‌ایم و در زمینه فروش خوب عمل کردیم چون بسیاری از تمامی امارات و حتی دیگر نقاط جهان به اینجا می‌آیند. از منظر تجارت و به ویژه تجارت بین‌الملل لازم است در اماکنی حضور داشته باشید که بتوانید با مردم گفتگویی مستقیم و سازنده داشته باشید.»</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">دوبی برای دنیای تشنه موقعیت‌های تجاری جدید، دروازه‌ای نو به شمار می‌رود.</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">محی الرافعی، بازاریاب ارشد می‌گوید: «دوبی در سطح جهانی الگوی تجاری مهمی است؛ یعنی هم در سطح تجاری و هم در سطح فردی. من ۱۹ سال در دوبی زندگی کرده‌ام. شاهد بودم که چطور فعالیت تجاری شرکت‌ها و اشخاص را تسهیل کردند و برای همین است که شرکت‌های بسیاری را جذب می‌کند. اینجا به پیوندگاهی تبدیل شده که اجازه می‌دهد مردم تجارب خود را با هم درمیان بگذارند، فناوری‌های تازه را نمایش دهند و از منظری جهانی، حضور محلی داشته باشند.»</div></span><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;">شهرت دوبی به عنوان شهری که بنیادش برای موفقیت تجاری ریخته شده، همچنان در حال گسترش است.</div></span></font><div style="text-align: justify;"><font color="#555555" size="3"><br></font></div><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;"><font size="3">پایان گزارش یورونیوز</font></div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#555555" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#555555" size="3"><br></font></div><span style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: start;"><div style="text-align: justify;"><font size="3">اما پرسش مهم اینجا است كه كشوری كوچكی مثل دبی چگونه و با چه تدابیری می تواند تبدیل به هاب تجاری دنیا شود، در حالیكه كشور ایران و جزیره كیش كه در فاصله كوتاهی از دبی واقع شده است، توانایی انجام این كار را ندارد؟!&nbsp;</font></div></span><div style="text-align: justify;"><font color="#555555" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><img alt=" text/html 2019-03-06T08:58:01+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت-خاطره ای از زمین بازی بستكبال http://hrjournalist.mihanblog.com/post/539 <div style="text-align: center;"><img border="0" align="baseline" src="https://anprod.active.com/salisburyncparks/servlet/downloadFile.sdi?uploadedfile_id=C0890B8A0B" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به خاطر دارم حدود پانزده سال پیش، در یك روز جمعه زمستانی، از طریق یكی از دوستان به صورت ویژه در جلسه تمرین بازیكنان تیم ملی بستكبال دعوت شدم. تا پیش از آن روز در دوران دبیرستان و دانشگاه در زمین بازی بستكبال بازی كرده بودم و با قوانین بازی و نحوه پرتاب آشنایی داشتم و حتی با توجه به قامت و وضعیت جسمانی نسبتا مناسب، همیشه بخش زیادی از پرتاب هایم به سوی سبد موفقیت آمیز بود، اما این بار شرایط كاملا متفاوت بود!&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">متوسط قد بازیكنان حاضر در زمین، حداقل ده سانتمیتر از قد بیشتر، تكنیك و وضعیت جسمانی فوق العاده و شرایط محیط زمین بازی به گونه ای بود كه تقریبا مرا دچار شوك كرده بود. در نیم ساعت اول، تقریبا هیچ پرتابی از من وارد سبد نشد! جالبتر اینكه رفتار بازیكنان با من به قدری پذیرنده و با مدارا بود كه شاید در زمین های بازی دیگر مثل فوتبال یا والیبال(كه در این بازی ها هم خیلی حرفه ای نیستم!) منجر به بی حوصلگی بازیكنان می شد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">متاسفانه نام مربی مشهور زمین را به یادم ندارم اما رفتار و توجه او به نحوه بازی من كه قرار بود تنها یك جلسه به عنوان مهمان در آنجا بازی كنم، همیشه به یادماندنی است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">حرفهای مربی، نكاتی بود كه به نظرم آمد در دنیای كاروكسب نیز بسیار كاربرد دارد. او به من گفت: كیفیت بازی در فضای غیرحرفه ای با كیفیت بازی در زمین حرفه ای كاملا متفاوت است. علت آن هم وجود بازیكنان حرفه ای و كاربلد است. فقط زمانی در یك فضای حرفه ای می توان حرفی برای گفتن داشت كه سطح تو از در سطح میانگین استاندارد بازیكنان باشد و مرا مجبور كرد به مدت یك ساعت به طور متمركز از نقاط مختلف به سمت حلقه پرتاب انجام دهم. در ابتدا شاید از هر ده پرتاب فقط یك پرتاب وارد سبد می شد و در انتهای این تمرین اجباری، حداقل 5 تا 6 پرتاب من&nbsp; از هر ده پرتاب، وارد سبد شد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">او در انتها به من گفت، برای حرفه ای شدن باید تمرین و تكرار كنی. تمرین و تكرار! و دلیل پیشرفت امروز تو هم همین بود!&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">پایان بازی در آن روز زمستانی یكی از درس آموزترین روزهای زندگی من به عنوان یك روز ورزشی تفریحی بود و آموختم برای بازی كردن در دنیای حرفه ای ها، باید كیفیت خود را به اندازه یك حرفه ای باید بالا برد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید برای افراد جوان تری كه این متن را می خوانند، یادآوری این نكته مهم باشد ورود به یك بازی حتی با احتمال باخت، بهتر از ترسیدن و هرگز وارد نشدن است، چون حداقل چیزی كه از بازی دریافت خواهید كرد، تجربه و یادگیری است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">#سیدمحمداعظمی_نژاد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">#مربیگری</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">#زندگی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">#خاطره</font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2019-02-02T09:30:59+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد "⁣ابزار حمایت از مبادلات تجاری" چیست و چگونه عمل می‌کند؟ http://hrjournalist.mihanblog.com/post/537 <div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.toolgram.ir/Uploads/PostContents/TextWithMedia/acf8d9fb-2a97-4a40-8bc6-422782d7dd0f.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center; direction: rtl;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start; direction: rtl;"><br style="box-sizing: border-box;">اتحادیه اروپا برای نجات برجام، ساز و کاری به نام "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" را ثبت کرده است. این ساز و کار چیست و قرار است چگونه عمل کند؟</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">این گزارش توسط دویچه‌وله تهیه شده است و به این پرسشها پاسخ می دهد:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">آلمان، فرانسه و بریتانیا سیستمی تازه را برای تسهیل تجارت با ایران، پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه این کشور علیه ایران، راه انداخته‌اند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">این سیستم که تا پیش از این "ساز و کار ویژه مالی" یا SPV&nbsp;&nbsp;(مخفف Special Purpose Vehicle) نامیده می‌شد، اکنون نام تازه‌ای به خود گرفته است: "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" یا INSTEX (مخففInstrument In Support Of Trade Exchanges ).</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">ثبت این کانال ویژه، پس از ماه‌ها مذاکره فنی انجام می‌گیرد و دویچه‌وله ویژگی‌های آن را بررسی می‌کند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">اینس‌تکس یا "ابزار حمایت از مبادلات تجاری"چگونه عمل می‌کند؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">این سیستم جدید، در حقیقت مانند یک شرکت تسویه وجوه اروپایی برای ایران عمل می‌کند تا امکان انجام مبادلات تجاری شرکت‌های اروپایی را با ایران فراهم آورد. در واقع، "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" همچون برنامه‌ای برای معاملات پایاپای بیرون از حوزه تسلط آمریکا بر اقتصاد جهانی کار می‌کند. انتظار می‌رود که دامنه این تجارت پایاپای یا تهاتری تنها کالاهای اساسی همچون دارو، غذا و محصولات کشاورزی را در بر بگیرد. قرار نیست که این ساز و کار شامل مبادلات مالی ناشی از فروش نفت، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی ایران شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">⁣چه کشورهایی در "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" حضور دارند؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">آلمان، فرانسه و بریتانیا، به عنوان سه کشوری که توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام را امضا کرده‌اند، این ساز و کار را طراحی و اجرا می‌کنند.&nbsp;&nbsp;این سازمان جدید، که از حمایت مالی هر سه کشور برخوردار خواهد بود،&nbsp;&nbsp;در فرانسه مستقر خواهد شد و آلمان مدیریت آن را برعهده خواهد داشت. این سه کشور البته از حمایت گسترده‌تر هر ۲۸ عضو اتحادیه اروپا برخوردار خواهند بود تا حسن اعتماد خود را به پایبند ماندن ایران به تعهداتش در برجام و نیز اتحاد خود را در مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به نمایش بگذارند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">آیا "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" نتیجه‌بخش خواهد بود؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">به رغم ثبت رسمی این ساز و کار، هنوز جزئیات فنی بیشتر و دقیق‌تری باید روشن شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">از جنبه نظری، و فارغ از آنچه در عمل می‌تواند اتفاق افتد، قرار است این ساز و کار برای شرکت‌های اروپایی همچون سپری در مقابل مجازات‌های مربوط به نقض تحریم‌های اعلام شده از سوی آمریکا عمل کند. با این همه، شرکت‌ها و بانک‌هایی که با آمریکا تجارت می‌کنند ممکن است از بیم مجازات‌های آمریکا تمایلی به انجام تجارت با ایران نداشته باشند. بسیاری از شرکت‌های اروپایی، در واکنش به همین تحریم‌ها بازار ایران را ترک کرده‌اند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">هدف اولیه "ابزار حمایت از مبادلات تجاری" شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی است و پیش‌بینی می‌شود که حجم مبادلات این شرکت‌ها با ایران نیز چندان بزرگ نباشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">محدود بودن این ساز و کار به تامین کالاهای اساسی، غذا و دارو این پرسش را پیش می‌کشد که آیا چنین اقدامی می‌تواند به‌شکلی موثر و رضایت‌بخش به اقتصاد ایران برای مقابله با تورم و کاهش شدید نرخ ارز کمک کند یا خیر. در گام نخست چنین به‌نظر می‌رسد که این ساز و کار تا حدی مبادلات ارزی ایران را تسهیل کند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;">⁣ایران البته نیم‌نگاهی هم به چین و روسیه دارد تا بتواند با حفظ مبادلات تجاری خود با این دو کشور، تحریم‌های آمریکا را دور بزند، اما چین نیز واردات نفت خود از ایران را به‌شدت کاهش داده است به ‌گونه‌ای که میزان واردت نفت از ایران اکنون به پایین‌ترین میزان خود در سه سال گذشته رسیده است.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px; text-align: start;"><img alt=" text/html 2019-01-29T01:50:53+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت کوتاه http://hrjournalist.mihanblog.com/post/535 <div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/khergheh.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">آخرین باری که شاهد تخریب واژه&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1/" dideo-checked="true" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#دکتر</a><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">&nbsp;بودم، چند مرد جوان به تمسخر مرد مهجور و کارتن خوابی را با این عنوان خطاب می کردند در حالیکه او فردی فاقد سواد و حداقل های استاندارد رفتار در جامعه بود و البته طی ده پانزده سال گذشته نیز برخی از افراد بدون داشتن شرایط علمی و البته آمادگی روانی در کنار نام خود از این برچسب استفاده کردند، به اندازه ای که به گمان استفاده از عنوان&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1/" dideo-checked="true" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#دکتر</a><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">&nbsp;دافعه و تشکیک در&nbsp;</span><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C/" dideo-checked="true" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#شایستگی</a><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">&nbsp;برخی افراد است.&nbsp;</span></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim">البته برای واژه های دیگری چون&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/" dideo-checked="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#استاد</a>&nbsp;نیز همین فرآیند طی شده و شاید استفاده از همین واژه نیز در کنار نام بعضی، تشکیک در صلاحیت آنها ایجاد کند.&nbsp;<br style="">این روزها اما واژه&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%88%DA%86/" dideo-checked="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کوچ</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF/" dideo-checked="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کوچینگ</a>&nbsp;نیز در حال ابتلا به همین مساله است.&nbsp;<br style="">سمینارها و سخنرانی هایی با این عنوان در حال تبلیغ و اطلاع رسانی است که ماهیت ارائه دهندگان برخی از آنها به همان اندازه موارد قبلی این واژه و رویکرد موثر را به طور کامل تخریب می کند.&nbsp;<br style="">نظر شما درباره این&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87/" dideo-checked="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#یادداشت_کوتاه</a>&nbsp;چیست؟ لطفا نظرات خود را برای اشتراک گذاری با دیگر دوستان، کامنت نمایید.&nbsp;<br style=""><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF/" dideo-checked="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#سیدمحمداعظمی_نژاد</a>&nbsp;<br style=""><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%B9%DB%B7/" dideo-checked="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#بهمن۹۷</a></font></div> text/html 2018-12-12T04:03:17+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد رهبران خود را تغییر دهید تا فرهنگ شما تغییر کند http://hrjournalist.mihanblog.com/post/531 <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">سید محمد اعظمی نژاد*</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><a href="http://www.hrjournalist.com/"><b><span dir="LTR" style="color: windowtext; text-decoration-line: none;">www.hrjournalist.com</span></b></a><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">منبع: </span></b><b><span dir="LTR">forbes<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>*رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن مدیریت ایران<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.globalaccess.co.za/wp-content/uploads/2014/07/queue-management-system.gif" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiXoYvq5ZnfAhXBJVAKHee6AokQjRx6BAgBEAU&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.globalaccess.co.za%2Fqueue-management%2F&amp;psig=AOvVaw1Pf-U0jvcOg_1Z1UT5ruvb&amp;ust=1544686920917357" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 14pt;">شما &nbsp;فرهنگ سازمان را چگونه توصیف می کنید؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">تحقیقات انجام شده بر روی عملکرد فرهنگی و سازمانی توسط کاتر و هسکت، فرهنگ را اینگونه تعریف می کنند:«... دانش، توضیحات، ارزش ها، باورها، ارتباطات و رفتار گروههای بزرگ مردم، در یك زمان و مكان مشخص». آنها نتیجه گرفتند که تفاوت در فرهنگ توضیح مناسبی برای آن است که چرا در&nbsp; یك صنعت یک شرکت موفق می شود و دیگری شكست می خورد. . مقایسه شركت </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">Apple</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">را در مقابل </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">Blackberry</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مثال خوبی از این موضوع است. به طور یقین علت موفقیت شركت اپل تنها استراتژی آن نبود بلكه دلیل اصلی، فرهنگ این شركت است. شاید بهترین خلاصه برای این ادعا جمله ای آشنا از پیتر دراكر باشد كه می گوید:«فرهنگ استراتژی را برای ناهار می خورد!»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">با این حال، فرهنگ نمی تواند ثابت باقی بماند. با تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تكنولوژیكی، فرهنگ سازمانی نیاز به انعطاف پذیری و سازگاری دائمی دارد. متأسفانه، اغلب شرکت ها به مدت طولانی برای تغییرات فرهنگی در سازمان خود صبر می کنند. انجام این کار ممکن است مخاطرات جدی برای كسب و كار به وجود آورد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">در یك نظرسنجی از مدیران 91 شرکت با درآمد بیش از 1 میلیارد دلار در بیش از 20 صنعت مختلف كه به تازگی انجام شده است، &nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">Innosight</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">از مخاطبان پرسیده است:«بزرگترین مانع شما برای تغییرات فرهنگی در سازمان در واکنش به تغییرات شرایط محیطی چیست؟»، &nbsp;40</span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">%</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> از پاسخ دهندگان به نظرسنجی، "تصمیمات روزانه برای رسیدگی به بحرانها و بدهی های مالی و دلیل اصلی نداشتن استراتژی و برنامه مشخصی برای تغییر است». جالب اینكه این پاسخی كه بیشتر افراد به این سوال دادند و پرتعدادترین پاسخ بعدی كه 24</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">٪</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> از پاسخ دهندگان ارائه نمودند:«فقدان چشم اندازی شفافی برای آینده» بود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">چه گزینه هایی برای تغییر فرهنگ در سازمان وجود دارد؟<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">چندین فرصت برای تغییر فرهنگ در یك شركت وجود دارد: به كارگیری یك مدیراجرایی جدید ؛ شروع به یک عملكرد متمرکز، مانند افزایش نوآوری و یا بازسازی سازمان. اما جک ولش در این باره پیشنهاد متفاوتی دارد: «اگر می خواهید فرهنگ سازمان را تغییر دهید، رهبران خود را تغییر دهید.»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">این موضوع به اندازه ای ارزش داشته است كه تحلیل شود که چگونه تغییر رهبر، می تواند فرهنگ سازمانی را بهبود و ارتقاء دهد. تحقیقات در </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">Zenger Folkman</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">نشان داده است که نتیجه عملكرد رهبران بانفوذ و قدرتمند در تمام خروجی های قابل اندازه گیری سازمان قابل مشاهده است: مشارکت کارکنان، نوآوری، وفاداری سازمانی كاركنان، بهره وری، فروش، عملکرد و رضایت مشتری. اگر از &nbsp;استعاره «سكاندار كشتی» برای &nbsp;رهبران سازمان به عنوان هدایتگر كشتی سازمان استفاده كنیم دلیل پیشنهاد جك ولش روشنتر می شود. گرچه تیم رهبری بخش نسبتا کوچکی از یک سازمان را در اختیار دارد اما آنها تاثیر زیادی بر مسیر &nbsp;حركت دارند و به طور خلاصه، رهبران فرهنگ را شکل می دهند و به طور یقین هر حركت در سكان كشتی تأثیر عمیقی بر سرعت و ثبات حركت &nbsp;آن دارد.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">برای توسعه رهبران سازمان باید ابتكار عمل به خرج دهید!<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">این روزها بسیاری منتقد جدی روش های آموزش و توسعه رهبران هستند، آنها می گویند:«چرا با وجود این تمام وقت و پولی كه صرف توسعه رهبران می كنیم، رهبران ما بهتر از گذشته نیستند؟!» برخی معتقدند كه توسعه رهبران از استراتژی و فرهنگ سازمان جدا نیست و عده ای می گویند كه روش های رایجی كه برای آموزش و توسعه رهبران استفاده می شود قدرت تغییر رفتار در آنها را ندارد. برخی دیگر عدم استمرار و پیگیری ناكافی در توسعه رهبران و مهم تر از عدم استفاده از كوچینگ را دلیل این عدم موفقیت می دانند.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ابتکارات توسعه رهبری</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">منتقدان توسعه ی رهبری حمایت شده توسط شرکت سخت نیستند. مدافع سنی استدلال می کند: "پس از تمام وقت و پولی که ما در توسعه رهبری صرف می کنیم، چرا رهبران ما بهتر نیستند؟" برخی معتقدند که توسعه رهبری اغلب از استراتژی شرکت جدا نیست. دیگران می گویند که روش هایی که استفاده می شود قدرت تغییر رفتار را ندارند. با این حال، دیگران متوجه می شوند که دخالت مداوم و پیگیری ناکافی است. بسیاری از این انتقادات توجیه شده است! با این حال، بسیاری از سازمان ها در تلاش برای از بین بردن این موانع برای موفقیت هستند. تقریبا اغلب این موارد درست و به حق است! <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">سه راه برای بهبود آموزش، توسعه و پیشرفت رهبران در سازمان<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">که توسعه رهبری می تواند به طور قابل توجهی از طریق روش های زیر بهبود یابد:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">•</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> مشارکت مدیران در تمامی فرآیند توسعه افزایش دهید. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">•</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> توسعه رهبران را به کار روزانه تبدیل كنید. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">•</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> اطمینان از این که توسعه رهبری تقویت و پشتیبانی شده توسط تمام فرآیندهای منابع انسانی، از جمله استخدام، انبار، مدیریت عملکرد و جبران خسارت است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">•</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> &nbsp;حداقل یك سوم تا نیمی از رهبران شركت را درگیر فرایند توسعه كنید. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">•</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> در موضوع توسعه رهبران به دنبال خروجی مشخصی چون نوآوری، تمرکز مشتری و &nbsp;یا سودآوری باشید. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">از این موارد سه مورد برجسته تر است: .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مشارکت مدیران در تمامی فرآیند توسعه افزایش دهید. <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">&nbsp;در تجزیه و تحلیل اطلاعات از &nbsp;61 رهبر در صنعت مالی، روند قابل توجهی به دست آمده است. از رهبران خواسته شد تا سطوح حمایت مدیران خود را برای برنامه توسعه خود توضیح دهند و سپس به سه گروه تقسیم شدند: مدیران ناکارآمد، مدیران تا حدی حمایت کننده و مدیران بسیار حمایت کننده. سپس ما از رهبران سؤال شد که میزان پیشرفتی که آنها در برنامه های توسعه خود دارند، با استفاده از این سوال، "من احساس می کنم که من برای بهبود مسائل خاص در برنامه توسعه من پیشرفت کرده ام. نتیجه حاصله بسیار جالب بود چرا که رهبرانی كه &nbsp;از برنامه های توسعه ای بسیار حمایت می كنند تا دو برابر احتمال دارد احساس بهبود و پیشرفت بیشتری نسبت به بقیه دارند. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">توسعه رهبران را به کار روزانه تبدیل كنید.</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> بسیاری معتقدند که تعارض زیادی بین کار روزانه و توسعه وجود دارد. کارکنان همیشه اولویت اصلی خود را وظایف روزانه خود قرار می دهند و همیشه توسعه شخصی خود را به وقت های خالی یا استراحت موكول می كنند! نتیجه این است که توسعه تقریبا همیشه در اولویت های بعدی برای افراد است. در حالیكه وظایف روزانه یک کلاس کامل برای تمرین و یادگیری چگونگی رهبری بهتر است. کار روزانه و توسعه باید با هم یكپارچه شوند چرا كه این دو رقیب یكدیگر نیستند. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">مفاهیم، اصول و &nbsp;توسعه رهبری را در تمام سیستم های منابع انسانی ایجاد کنید</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">. موضوع شایستگی های انتخاب شده برای پایه گذاری رهبران شما نباید به کلاسهای آموزشی محدود شود و یا به عنوان یک رویداد یک بار دیده شود. این مفاهیم باید در تمام فرایندهای منابع انسانی از جمله مدیریت عملکرد و جبران خدمت رهبران در نطر گرفته شوند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">ایجاد فرهنگ متفاوت نیازمند حركت و تلاش متمركز است که باید با رهبرانی شایسته و آماده آغاز شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">انجمن مدیریت ایران در روزهای 2 و 3 بهمن ماه جاری سومین كنفرانس ملی فرهنگ سازمانی در محل دانشگاه خاتم برگزار می نماید. علاقه مندان به ثبت نام در این رویداد بزرگ می توانند به سایت كنفرانس به آدرس </span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><a href="http://www.organizationalculture.ir/"><span dir="LTR">http://www.organizationalculture.ir</span></a></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مراجعه نمایند.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-11-03T16:04:43+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد خوب بخوابید تا رهبرسازمانی بهتری باشید! http://hrjournalist.mihanblog.com/post/528 <div style="text-align: center;"><span class="src-b" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; display: inline; color: rgb(85, 85, 85);"><font size="2" style="" face="Mihan-Yekan"><div class="glob-bar-div" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 8px; display: inline; text-align: start; background-color: rgb(2, 59, 130);"><span class="fa fa-newspaper-o" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/newspaper-4464" target="_blank" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box;">شماره روزنامه:&nbsp;</span>۴۴۶۴&nbsp;</a></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: start; background-color: rgb(2, 59, 130);"></span><div class="glob-bar-div" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); margin-left: 8px; display: inline; text-align: start; background-color: rgb(2, 59, 130);"><span class="fa fa-calendar-o" aria-hidden="true" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">تاریخ چاپ:&nbsp;</span><time class="news-time" datetime="2018-11-03T20:30:00Z" itemprop="datepublished" style="box-sizing: border-box;">۱۳۹۷/۰۸/۱۳</time></div></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="src-b" style="font-family: Mihan-Yekan; text-align: justify; box-sizing: border-box; display: inline; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 0.94em;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span class="src-b" style="font-family: Mihan-Yekan; text-align: justify; box-sizing: border-box; display: inline; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 0.94em;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 1.1em; text-align: justify;">اغلب ما به خوبی می‌دانیم حداقل میزان توصیه شده برای خواب در شبانه روز هشت ساعت است، اما کار روزانه، اختصاص وقت برای خانواده و تعهدات اجتماعی در بیشتر موارد امکان این میزان خواب را از ما می‌گیرد و گاهی بدون آنکه متوجه باشیم برای مدتی طولانی حدود چهار ساعت خواب در شبانه‌روز را تجربه کرده و همیشه چشمانی خسته و قرمز داریم و گاهی نیز به این میزان کم‌خوابی خود افتخار می‌کنیم!</span><font face="Mihan-Yekan"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://static3.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/xa0s3tApdfPE/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzg81zDfdDxNElBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2ShjgXsqOmeCXL4k5W3xf-zMg,,/p28-01.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><div class="article-body" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 1.1em; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.04) 0px 1px 3px, rgba(0, 0, 0, 0.11) 0px 1px 2px; padding: 16px; font-size: medium; text-align: start; border-top: 1px solid rgb(221, 221, 221) !important;"><div class="primary-files" style="box-sizing: border-box; width: 286.775px; float: right; padding-left: 12px;"><a class="fancybox contain-img" itemprop="url" href="https://static3.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/xa0s3tApdfPE/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzg81zDfdDxNElBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2ShjgXsqOmeCXL4k5W3xf-zMg,,/p28-01.jpg" title="خوب بخوابید تا رهبرسازمانی بهتری باشید!" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block;"><img src="https://static3.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/xa0s3tApdfPE/vXJwwA1o8rIoZ7wrPHPV-QYqssTF6UH1BwhMCHO9O4SdbVkfXsgGzg81zDfdDxNElBH-hXHgenSPkchyUb3fFQ8Bvzddp2ShjgXsqOmeCXL4k5W3xf-zMg,,/p28-01.jpg" alt="خوب بخوابید تا رهبرسازمانی بهتری باشید!" itemprop="contentUrl representativeOfPage" style="box-sizing: border-box; border: 0px; display: block; width: 274.775px; height: auto; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.12) 0px 1px 3px, rgba(0, 0, 0, 0.24) 0px 1px 2px;"><span class="img-caption" style="box-sizing: border-box; padding: 4px 0px; text-align: center; display: block; color: rgb(68, 68, 68); border-bottom: 1px solid rgb(230, 230, 230);"></span></a></div><div id="echo-detail" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(63, 63, 63);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">اگر این وضعیت برای شما آشنا به‌نظر می‌رسد، شما تنها نیستید. اگرچه تعداد افراد طرفداران&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/خواب" title="خواب" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">خواب</a></span>&nbsp;بیشتر کم نیست اما جالب است بدانید که مطابق با آخرین اطلاعات به‌دست آمده از بررسی وضعیت سلامت، درصد قابل‌توجهی از مردم و به‌طور ویژه مدیران ارشد در کشور آمریکا به‌طور متوسط در طول شبانه روز بیش از شش ساعت نمی‌خوابند. برای مثال دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ۷۰ ساله آمریکا که یکی از افراد ثروتمند&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/جهان" title="جهان" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">جهان</a></span>&nbsp;نیز هست، طی چند دهه گذشته در طول شبانه‌روز فقط سه الی چهار ساعت خوابیده است. یا ریچارد برانسون مدیرعامل معروف شرکت مخابراتی ویرجین در طول شبانه‌روز تنها ۵ یا ۶ ساعت می‌خوابد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">در سال ۲۰۱۷ پژوهشی بین‌المللی توسط موسسه مرکز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/خلاقیت" title="خلاقیت" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">خلاقیت</a></span>&nbsp;رهبری ccl انجام شد که نتایج آن نشان می‌دهد مساله خواب رهبران سازمانی بسیار بغرنج است و بیش از ۴۲ درصد رهبران سازمانی، کمتر از ۶ ساعت خواب مفید در شبانه‌روز دارند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">حتما اطلاع دارید که خواب مناسب و کافی با وجودی که بخشی از زمان شبانه‌روز ما را اشغال می‌کند، مزیت‌های قابل‌تاملی نیز دارد. خواب به ما اجازه می‌دهد که خاطرات خود را تقویت و ذخیره کنیم، تجارب عاطفی را تجدید کنیم، گلوکز را در بدن خود تجدید کنیم (ماده‌ای که سوخت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/مغز" title="مغز" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">مغز</a></span>&nbsp;به‌حساب می‌آید) و موجب از بین رفتن بتا آمیلوئید (ماده‌ای که موجب بروز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/آلزایمر" title="آلزایمر" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">آلزایمر</a></span>&nbsp;می‌شود و فعالیت‌های شناختی را مختل می‌کند) می‌شود. در مقابل، بی‌خوابی و خستگی ناخوشایند، منجر به قضاوت ضعیف، عدم کنترل خود و کاهش خلاقیت می‌شود. علاوه بر این، اثرات ثانویه ناشناخته‌ای نیز در عملکرد دارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">تحقیقات نشان می‌دهد که محرومیت از خواب فقط به عملکرد فرد آسیب نمی‌رساند؛ زمانی که مدیران کم‌خواب باشند، نحوه عملکرد آنها منجر به کاهش بهره‌وری و خروجی کارکنان آنها نیز خواهد شد. سوال اینجاست که با وجود آگاهی از این موارد چگونه می‌توانیم رفتاری پایدار برای داشتن خوابی مناسب در رهبران داشته باشیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">تحقیقات اخیر نشان می‌دهد رفتار افراد می‌تواند به‌طور چشمگیری روز به روز و هفته به هفته متفاوت باشد و بسیاری از این تغییرات با کیفیت خواب مدیر در ارتباط است. در واقع، مطالعات نشان داده است زمانی که رهبران با خواب ناکافی در محیط کار حاضر می‌شوند، احتمال اینکه صبر و تحمل خود را در قبال کارکنان از دست دهند، به شیوه‌ای توهین آمیز رفتار کنند و رفتار کاریزماتیک بسیار کمرنگ‌تری داشته باشند، بیشتر است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">در مطالعه‌ای که به تازگی انجام شده است، این نتیجه به‌دست آمد که رهبران محروم از خواب کافی، بی‌قراری، تحریک‌پذیری و تعارض بیشتری دارند که این موارد منجر به روابط بد آنها با کارکنان می‌شود. وقتی مدیران خواب کافی نداشته باشند، احتمال رفتارهای نامناسب آنها در روز با کارکنان بسیار بیشتر می‌شود، که موجب کاهش سطح تعامل با کارکنان نیز می‌شود. بنا بر این زمانی که رهبر سازمان استراحت کافی نداشته باشد، کل سازمان باید هزینه آن را پرداخت کند!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">خواب بر توانایی مدیران در الهام‌بخشی و ایجاد انگیزه برای کارکنان نیز تاثیر می‌گذارد. پژوهشی که در این حوزه انجام شده، نشان می‌دهد، مدیران در شرایط عادی خواب، از خود احساسات مثبت نشان می‌دهند و کارکنان نسبت به آنها احساس خوبی دارند و آنها را رهبری کاریزماتیک می‌بینند، اما اگر همان رهبر خواب کافی نداشته باشد، کمتر احتمال دارد بتواند به همان میزان روحیه مثبت و خودکنترلی از خود به نمایش بگذارد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">علاوه بر این، رهبران سازمانی که برای خواب ارزش قائل نیستند، این موضوع در رفتار آنها با اعضای تیم کاری‌شان کاملا موثر است. برای مثال مدیری که ساعت سه بامداد برای زیردستان خود ایمیل کاری ارسال می‌کند، کارکنان خود را تشویق می‌کند در ساعتی که باید خواب مفید داشته باشند، آنلاین باشند و پاسخ&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/ایمیل" title="ایمیل" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">ایمیل</a></span>&nbsp;او را بدهند. در مطالعات اخیر نتیجه جالبی که به‌دست آمد اینکه کارکنان سعی می‌کنند رفتار خود را با این عادت کم‌خوابی رهبران خود تطبیق دهند و به همین دلیل کارکنانی که رهبرانی کم‌خواب‌تر دارند، حدود ۲۵ درصد نسبت به دیگران خواب کمتری دارند و خواب آنها کم‌کیفیت‌تر است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">یکی دیگر از نتایج مهم مطالعه اخیر این است که کم‌خوابی رهبران موجب می‌شود کارکنان در سازمان رفتار اخلاقی کمتری داشته باشند. رهبرانی که به‌طور سیستماتیک از خواب و استراحت خود اجتناب می‌کنند، در مقایسه با سایر مدیران، معتقدند که کارکنانشان کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; position: relative; margin: 8px 0px 0px; padding: 0px; text-indent: 8px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp; راه‌حل</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">خوشبختانه راه‌حل‌هایی برای کمک به رهبران در بهبود کیفیت و کمیت خواب وجود دارد. بسیاری از این راه‌حل‌ها بسیار بدیهی هستند ولی رهبران از آن استفاده نمی‌کنند. رعایت انضباط کامل در زمان خواب و بیداری، پرهیز از مصرف کافئین هفت ساعت و نیکوتین سه یا چهار ساعت قبل از خواب و انجام ورزش کمی قبل از خواب به بهبود کیفیت خواب کمک می‌کند. علاوه بر این اقدامات، تمرین تن آرامی(ریلکیشین) و مراقبه باعث کاهش اضطراب و در نتیجه خواب بهتر می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">تحقیقات جدید نشان می‌دهد که استفاده از گوشی‌های هوشمند نیز بر وضعیت خواب اثر دارد. ملاتونین ماده شیمیایی مهمی در بدن است که در فرآیند خوابیدن موثر است و نور (به ویژه نور آبی ناشی از صفحه نمایش گوشی‌های هوشمند) تولید طبیعی این ماده را در بدن کاهش می‌دهد. در پژوهشی که روی تعدادی از مدیران میانی انجام شد، این نتیجه به‌دست آمد که آنهایی که از ساعت ۹ شب به بعد از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند، اختلال خواب بیشتری نسبت به دیگران دارند. توصیه ساده عدم استفاده از تلفن‌های هوشمند در شب است و اگر این کار برای شما ممکن نیست، بهتر است از عینک‌هایی که نور آبی را فیلتر می‌کنند استفاده کنید. ضمنا یک چرت کوچک روزانه می‌تواند پردازش ذهنی را تسریع، اشتباهات را کاهش و میزان صبر و تحمل شما را افزایش دهد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;رهبران اغلب دو ابزار دیگر را نادیده می‌گیرند. اولین آن جدی گرفتن درمان اختلالات خواب است. براساس بررسی‌های انجام شده، تا ۳۰درصد آمریکایی‌ها بی‌خوابی را تجربه می‌کنند و بیش از ۵درصد از اختلال خواب رنج می‌برند. اکثریت افراد هرگز متوجه این عارضه در خود نمی‌شوند و به همین دلیل&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/درمان" title="درمان" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">درمان</a></span>&nbsp;نمی‌شوند. اگر اضافه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-size: 0.94em;"><a href="https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/وزن" title="وزن" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 59, 130);">وزن</a></span>&nbsp;دارید، هنگام خواب، خر و پف می‌کنید و با وجود اینکه به مدت کافی در رختخواب مانده‌اید، اما هنوز احساس خستگی می‌کنید، ممکن است دچار اختلال خواب باشید. همکار یا همسر شما اغلب اولین کسانی هستند که این علائم را می‌بینند اما تشخیص‌های رسمی معمولا بعد از بررسی دقیق پزشکی قابل انجام است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">چنانچه اغلب از اختلال خواب خود آگاه باشند، ممکن است بتوانند با آزمون و خطا این مساله را برطرف کنند و البته بهبود کیفیت خواب موجب خودمدیریتی بهتر، داشتن روحیه و رضایت شغلی بیشتر در محل کار می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">یکی دیگر از روش‌های نادیده گرفته شده استراحت بیشتر پیش از بیدار شدن است. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود ۱۲ دقیقه خواب بیشتر می‌تواند منجر به بازسازی معنی‌دار در وضعیت خواب و بهبود کیفیت آن شود.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">به‌عنوان یک مدیر، حتی اگر شما نمی‌توانید به خوبی بخوابید، باید مراقب رفتارهای خود باشید تا کیفیت خواب کارکنان خود را به مخاطره نیندازید. کارکنان شما به دنبال نشانه‌هایی هستند که چه چیزی برای شما اهمیت دارد. اگر دچار کم خوابی هستید از مطرح کردن آن با همکاران به‌عنوان یک کار غرورآمیز پرهیز کنید. اگر مجبور هستید در ساعت سه صبح یک ایمیل کاری بنویسید، از گزینه تحویل در تاخیر استفاده کنید تا پیام شما تا هشت صبح ارسال نشود. اگر شما باید یک پروژه تمام‌وقت کار کنید، آن را به‌عنوان رفتار الگو به اشتراک نگذارید. اگر شما یک شب بیدار هستید از خود برای کارکنان یک الگو نسازید!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">واضح است که اگر کمتر بخوابید، می‌توانید ساعات بیشتری کار کنید. اما به یاد داشته باشید که کیفیت کار شما و رهبری شما ناگزیر کاهش می‌یابد. جف بزوس مدیرعامل آمازون می‌گوید، «تعداد کمتر تصمیمات کلیدی از تصمیمات زیاد با کیفیت پایین بسیار بهتر است». اگر شما از خواب خود کم کنید، ممکن است چند ساعت بیشتر برای کار ذخیره کنید، اما این بهره‌وری ممکن است یک توهم باشد. حتی بدتر از آنکه تحقیقات نشان می‌دهد که ممکن است شما تحت تاثیر زیردستانتان قرار بگیرید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px; font-size: 1.1em; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan">این اولویت را به خاطر بسپارید، مدیری موفق‌تر خواهد بود که الهام بخشی بیشتری در کارکنان خود داشته باشد و شما با استراحت ناکافی از قدرت الهام بخشی خود به شدت کم می‌کنید.</font></p></div></div></div></div>